Fakta

  Aktionærer:

  Ingeniør Søren Ibsen, e-mail: si@tri-consult.dk
  Ingeniør Jan Dons Seehausen, e-mail: jds@tri-consult.dk
  Ingeniør Ole Fischer Bak, e-mail: ob@tri-consult.dk
  Ingeniør Martin Trærup, e-mail: mt@tri-consult.dk

  Revisor: rgd Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.
  CVR nr. 14977139

  Hovedregnskab 2016 - 2017 (i 1.000 kr.)

  Omsætning

  22.361

  Bruttofortjeneste

  19.523

  Resultat før renter

  2.459

  Årets resultat

  1.971

  Aktivsum

  14.613

  Egenkapital

  2.907

  Medarbejderantal

  29

  Hovedregnskab 2015 - 2016 (i 1.000 kr.)

  Omsætning

  21.455

  Bruttofortjeneste

  18.466

  Resultat før renter

  2.626

  Årets resultat

  1.955

  Aktivsum

  13.123

  Egenkapital

  2.836

  Medarbejderantal (heltidsansatte)

  29

  Hovedregnskab 2014 - 2015 (i 1.000 kr.)

  Omsætning

  20.681

  Bruttofortjeneste

  17.124

  Resultat før renter

  1.664

  Årets resultat

  1.302

  Aktivsum

  13.034

  Egenkapital

  2.781

  Medarbejderantal (heltidsansatte)

  30

  Miljø og anlæg
  Faggruppeledere: Søren Ibsen
  Øvrige medarbejdere i faggrupper: 3 ingeniører

  Konstruktion
  Faggruppeleder: Ole Bak
  Øvrige medarbejdere i faggruppen: 13 ingeniører og 2 assistenter

  Energi, VVS og ventilation
  Faggruppeleder: Per Sandfeld
  Øvrige medarbejdere i faggruppen: 4 ingeniører og 1 assistent

  El
  Faggruppeleder: Jørgen Bang
  Øvrige medarbejdere i faggruppen: 2 ingeniør og 1 assistent

  Administration
  2 medarbejdere

  Samlet medarbejderstab pr. 1. juli 2017 - 28.

  Vi kan tilbyde projektering på grundlag af "HÅNDBOG I MILJØRIGTIG PROJEKTERING" udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med F.R.I og Danske ARK.

  Tegnestuen råder over følgende tegneprogrammer, AutoCad Architecture, AutoCad MEP, AutoCad Civil samt AutoCad LT, Revit, Bsim indeklimaberegningsprogram, BE-06 samt diverse ingeniørrelevante dimensioneringsprogrammer.
  Alt tegningsmateriale udarbejdes i digital form.

  Kvalitetssikring udføres i henhold til firmaets kvalitetssikringshåndbog, der opfylder By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggeopgaver.

  Professionel ansvarsforsikring er tegnet i Tryg Forsikring.
  Police nr. 670.4.538.714.320.
  Personskade kr. 25.000.000,00.
  Tingskade- og eller tab kr. 1 x 2.500.000,00.
  Der tegnes objektforsikring hvis bygherren ønsker dette.

  Tri-Consult bekræfter hermed, at vi ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Udbudsderiktivets artikel 45, stk. 1 og 2 samt Rådighedsdirektiver 2004/18/EF og 2004/17/EF.

Tegnestuen