Konstruktioner

. Fundering.
. Bærende konstruktioner.
. Renoveringer herunder betonrenoveringer.
. Byggeskadefonden.
. Bygningsgennemgang.
. Kvalitetssikring.

Tri-Consult A/S udfører alle former for projektering inden for fundering, støttemure, spunsning, pi-lotering og brøndfundering. Vi projekterer bærende konstruktioner med de nyeste bereg-ningsprogrammer. Derved sikres, at processen er både effektiv og konkurrencedygtig.

Vi udfører alle typer renoveringsopgaver, herunder vurdering af skimmelsvamp og betonre-noveringsopgaver. Siden ordningen med lovpligtige 1-års og 5-års eftersyn blev indført, har vi gennemført disse eftersyn for Byggeskadefonden. Vi udfører desuden afhjælpningsprojekter for fonden.

Tri-Consult A/S foretager alle typer eftersyn for svigt eller skade på alle former for byggerier. Vores kvalitetssikringssystem er effektivt og gennemtestet, hvilket sikrer en høj kvalitet i vores arbejde.