Tilstandsrapport samt drift- og vedligeholdelsesve

Tilstandsrapport samt drift- og vedligeholdelsesvejledning:

. Gennemgang af klimaskærm.
. Gennemgang af ud- og indvendige fællesarealer.
. Gennemgang af fælles installationer i teknikrum.
. Udarbejdelse af tilstandsrapport som grundlag for D&V vejledning.
. Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesvejledning for den enkelte bygningsdel.
. Udarbejdelse af driftbudget.
. Udarbejdelse af dagbogsjournal.

Hvad tilbyder vi?
Tri-Consult A/S tilbyder rådgivning til bygherrer, herunder ejerforeninger og andelsboligforeninger.
Vi planlægger jeres vedligehold, hvilket på den lange bane betaler sig.
Vi beskriver og synliggør vedligeholdelses tiltag på jeres bygningsdele.
Vi prioriterer jeres vedligeholdelsesindsats på bygningsdele alt efter levertid og tilstand.

Hvorfor investere i drift- og vedligeholdelsesvejledning?
For at få en tilstandsvurdering af jeres ejendom.
For at få indblik i ejendommens særlige risikoområder.
For at få et samlet overblik på udgifter til vedligehold.
For at få et nemt og brugervenligt stykke værktøj til fremtidig drift og vedligehold af jeres ejendom.

Hvad koster det?
Priseksempel:
Rådgiverhonorar for udarbejdelse af tilstandsrapport samt drift- og vedligeholdelsesvejledning for en byejendom på 4 etager med 2 lejligheder pr. etage.
Ca. 20.000 kroner eksklusiv moms og kørsel.