Tilstandsrapport

Står du overfor at skulle sælge din bolig, har vi hos Tri-Consult A/S ansat beskikket byggesagkyndige som må udfører tilstandsrapporter.
For at en ejendom er omfattet af ordningen, skal den hovedsalig anvendes til beboelse af sælger eller køber.

Der kan udarbejdes tilstandsrapporter på følgende boligtyper:
. Ejendomme på bebygget grund.
. Bygninger på lejet grund eller søterritoriet.
. Ideelle anparter af ejendom.
. Sommerhuse.
. Ejerlejligheder med tilhørende fællesareal.
. Nedlagt landbrug.

Tilstandsrapporten giver et øjebliksbillede af din boligs bygningsmæssige tilstand, set i forhold til til-svarende bygninger af sammen alder.
Med tilstandsrapporten i hånden, kan du i forbindelse med salget af din bolig, tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen fritager dig som sælger, for det normale 10-årige sælgeransvar. Det betyder at ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til blandt andet skjulte skader. Som sælger skal du dog være opmærksom på, at forhold som er anført i tilstandsrapporten, ikke er dækket af ejerskifteforsikringen.
Prisen for udarbejdelse af tilstandsrapporten er fastsat af Erhvervs- og Byggestyrelse og reguleres hvert år. De aktuelle priser kan findes på www.boligejer.dk