Tilsyn med énfamiliehus

. Gennemgang af kontraktmaterialet i samarbejde med bygherres advokat.
. Undersøgelse af jordbundsforhold, udført af geotekniker.
. Gennemgang af bærende og stabiliserende konstruktioner.
. Gennemgang af fugtstandsende membran i lofter og i badeværelsers vådzone.
. Gennemgang af huset før aflevering.
. Evt. 1 års gennemgang for afdækning af fejl opstået i garantiåret


Hvorfor ansætte en byggesagkyndig?
Bolig er typisk dit livs største investering. Derfor er det en stor beslutning at bygge et nyt hus. Der er mange faldgruber undervejs og mange beslutninger at træffe.

Vil du være sikker på, at dit hus opføres uden væsentlige konstruktionsfejl, bør du alliere dig med en professionel, uvildig partner som Tri-Consult. Vi kan hjælpe dig med at kontrollere det udførte arbejde og sikre, at byggeprocessen forløber så smidigt som muligt.

Hvad tilbyder vi?
Tri-Consult tilbyder rådgivning til bygherrer ved køb af énfamiliehuse, som opføres af en bygmester eller en typehusproducent.

Sammen med din advokat sikrer vi, at tilbuddet indeholder den samlede ydelse, så ekstraudgifter holdes på et rimeligt niveau. I byggeperioden fører vi 4-5 gange tilsyn for, at den håndværksmæssige kvalitet er i orden.

Hvad koster det?
Ved rådgivning og tilsyn svarende til ovenstående, udgør honoraret for et gennemsnitshus cirka 20.000 kroner eksklusive moms og kørsel. Prisen er også eksklusive bistand ved 1-årsgennemgang, som udføres efter nærmere aftale.