VVS

. Varmeinstallationer inden for alle forsyningsområder.
. Vandinstallationer.
. Afløb og sanitet.
. Alternative energiforsyningskilder.

Tri-Consult udfører projektering af og tilsyn med alle former for VVS-installationer. Det gælder varme-, vand-, afløbs- og sanitetsinstallationer. Vi projekterer også alle typer alternative energikilder, såsom jordvarme, solvarme, kombinationsanlæg, m.v.

Inden for erhvervssektoren har vi stor erfaring med blandt andet nyopførelser og renoveringer af skoler og kontorbygninger.

I den industrielle sektor har vi stor erfaring med at udføre store proces- og varmegenvin-dingsanlæg. Vi har blandt andet løst opgaver for Terma A/S i Grenå og Lystrup samt for Ejner Willumsen A/S.

Tri-Consult har desuden udført projektering og opbygning af strålevarmeanlæg samt kølelofter inden for industri- og erhvervssektoren.