Renovering

  Adresse: Adelgade 26, 9500 Hobro
  Byggesum: 25.000.000
  Projekteringsår: 2000-2011
  Opførelsesår 2000-2011
  Bygherre: Mariagerfjord kommune
  Arkitekt: Arkitekt Thyge Thygesen
  Ingeniør: Tri-Consult A/S

  Tri-Consult A/S har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, stedets brugere, Kulturarvsstyrelsen, Arkitekt Thyge Thygesen forestået etapevis istandsættelse og re-staurering af bygninger og udearealer ved Bies Gård. Vi har genoprettet Bies Gård og bryggeri, både byggetek-nisk, æstetisk og historisk.

  Etaperne har blandt andet indeholdt renovering af bygninger og gård til Biecenteret, som er et aktivitets- og kulturhus primært for områdets ældre borgere.

  Derudover er tidligere værksted, depot m.m. så der i dag er bryghus og restaurant rnoveret. Ligeledes er den store bryggerihal omdannet til kunstetagerne, hvor Maria-gerfjord kunstsamling udstiller billeder m.v. Genopretnin-gen er sket med stor respekt for bygningens historiske anvendelse.

  I Bies have er det tidligere ishus nænsomt renoveret, og fungere i dag som øvelokale for unge musiker med bopæl i Mariagerfjord kommune.

  Adresse: Oddervej 80, 8660 Skanderborg
  Byggesum: 30.000.000 - 35.000.000
  Projekteringsår: 2007 - 2011
  Opførelsesår 2007 - 2012
  Bygherre: Skanderborg kommune
  Arkitekt: Tegnestuen Frost Larsen a/s
  Landskabsarkitekt: Birgitte Henningsen MAA
  Ingeniør: Tri-Consult A/S

  Der er udført en gennemgribende renovering af blandt andet fredet restaurationspavillion fra 1912, samt renovering af møllebygning og tilhørende lader.
  Faciliteterne anvendes i dag til restaurant, museum samt foreningslokaler.

  Adresse: Holmegårdsvej, afd. 7 og 16, Nyborg
  Byggesum: 60.000.000
  Projekteringsår: 2007-2008
  Opførelsesår: 2009-2010
  Bygherre: Boligkontoret Danmark
  Brugere: Boligselskabet Holmegården afd. 7 og 16.
  Arkitekt: SAHL Arkitekter
  Landskabsarkitekt: Birk Nielsen Tegnestue
  Ingeniør: Tri-Consult A/S

  Projektet omhandler totalrådgivning vedr. en totalrenovering af klimaskærm på afd. 7 og 16, sammenlægning og modernisering af utidssvarende boligenheder, etablering af elevatorer samt tilbygning på afd. 7.
  Ingeniørprojektet omhandler anlæg, konstruktioner, el, vvs og ventilation.

  Adresse: Helge Rodes Vej 15-35, Århus V
  Byggesum: 10.500.000
  Projekteringsår: 2008
  Opførelsesår: 2008-2009
  Bygherre: Boligforeningen VesterBo afd. 3
  Brugere: Lejere i VesterBo afd. 3
  Ingeniør: Tri-Consult A/S

  Projektet omhandler projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med totalrenovering af 78 stk. badeværelser incl. nye vandledninger og faldstammer.

  Renovering af ventilationsanlæg på skolen.

  Facade og skimmelrenovering af 60 boliger.

Igangværende projekter